Moc a strach

V Reiki se tato čakra nazývá také čakrou osobnosti. Právě tato čakra je významným centrem naší síly. Určuje způsob, jakým prosazujeme svoje já.

Při zvýšené funkci se tato čakra projevuje přehnanými mocenskými nároky, závistí a hamižností a na druhé straně strachem o získaný majetek. Typická je rovněž snaha o získání vysokého sociálního postavení a to za jakoukoli cenu. Tato touha po zisku ve všech podobách v kombinaci se strachem nad jejich ztrátou je velmi destruktivní a ubližuje jak lidem, kteří trpí zvýšenou funkcí této čakry, tak i lidem v jejich okolí. Tito lidé projevují jako diktátoři , rodinní tyranové.

Naopak při nedostatečné funkci máme velmi slabou schopnost se prosadit, chybí nám vůle k životu. Ustupujeme ostatním a to i když jsme si vědomi, že si tím ubližujeme. V této čakře sídlí naše osobní svoboda, naše svobodná vůle. Pokud pracuje nedostatečně stáváme se otroky přání ostatních. Jsme slabý a necháváme se využívat. Jsme neviditelní, typická šedá myška.

Na fyzické úrovni se porucha této čakry projevuje jako bolest v žaludku, záněty dvanácterníku, dysfunkce slinivky břišní, nemocí jater, žlučníku, poruchami slinných žláz.