Čakry rozdělujeme do tří existenciálních rovin a to rovina Země, člověk a nebe. Ke každé existenciální rovině jsou vždy přiděleny dvě čakry.

Rovina Země

K této rovině jsou přiřazeny první dvě čakry, kořenová a sexuální. Tyto dvě čakry  určují náš vztah ke světu, ve kterém žijeme. Rozhodují o našem hmotném světě a o vztahu k němu. O tom, zda vnímáme místo, kde žijeme jako bezpečné, nebo jsme plni obav. Zda jsme otevřeni světu a lidem, nebo se uzavíráme do sebe a cítíme se sami. Zda máme radost z naší práce, nebo ji nenávidíme. Určuje, zda respektujeme sebe i ostatní. Rozhoduje o tom, kolik radosti si pustíte do svého života.

Rovina člověk 

Další dvě čakry, solar plexus a srdeční čakra, jsou přiřazeny rovině člověk. Solar plexus utváří naší osobnost. Rozhoduje o tom, jak vnímáme sebe sami a jak ostatní. Cítíme se méněcenní, nebo nadřazeni ostatním ? Nebo máme solar plexus v rovnováze a pak stavíme sebe i ostatní do jedné roviny. Máme jasně definované naše hranice? Umíme se bránit, nebo si necháme ubližovat? To všechno má na starosti třetí čakra. Ze své praxe vím, že právě tato čakra bývá zejména u žen hodně zablokovaná. Srdeční čakra pak přijímá to, co jsme si vytvořili v třetí čakře. Milujeme se, nebo máme vůči sobě pořád nějaké připomínky? Stavíme si v lásce podmínky? To jsou otázky srdeční čakry. Rovnováha těchto čaker je velmi důležitá. Pokud je vychýlená, máme tendence nechat se zneužívat, nebo naopak zneužíváme ostatní.

Rovina nebe 

Této rovině jsou přiřazeny pátá a šestá čakra, tedy krční a čelní. Krční čakra  rozhoduje o tom, jak se prezentujeme navenek. Jaké máme postoje, jak vnímáme pravdu. Určuje naše charisma. Je to spojka mezi vnitřním a vnějším světem. Odráží vše uvnitř nás ve vnějším světě. Čelní čakra, nebo také čakra intuice, rozhoduje o lehkosti našeho bytí. Je v ní ukryta důvěra v boží vedení. Ale také schopnost udělat si ten správný obrázek. Odhaluje nám lži, které jsou na první pohled skryté.

Tak co? Poznáváte, kde máte rezervy a které čakry nejsou úplně tak ,jak by měly být?

Hezký den Ilona