Jak spolu souvisí čakry a zklamání ?

Zklamání není náhoda, na vině je špatná funkce vašich čaker .Mezi čakrami a zklamáním existuje přímá souvislost. Pokud své čakry uzdravíte, zmizí i zklamání z vašeho života. A jaké čakry je třeba uzdravit ?

První čakrou, která je spoluzodpovědná za vaše zklamání je krční čakra. Zklamání je stav, kdy skutečnost neodpovídá naší představě. Když se to stane, cítíme zklamání. Proč se ale naše představa lišila od skutečnosti ? Odpověď je jednoduchá. Měli jsme málo informací. Úlohou krční čakry je komunikovat s okolím. Ale je také zodpovědná za náš postoj k veřejnosti, pravdě, za schopnost diskutovat. Důsledkem narušení funkce krční čakry je neschopnost se správně vyjádřit. Také obavy z možné konfrontace. Strach z toho, že se špatně vyjádříme, nebo že diskuse skončí konfrontací, nám brání ptát se. A když se neptáme, nedostaneme všechny relevantní informace. Jsme nuceni si domýšlet a předpokládat.Většina z nás ( obzvláště pokud jsme si přečetli, že máme mít pozitivní myšlenky) si vytvoříme tu nejlepší verzi představy, zklamání je pak jen otázka času.

Druhou čakrou, která je ve hře je solar plexus- třetí čakra. Tato čakra je zodpovědná za tvorbu naší osobnosti.Přesněji řečeno, jak vnímáme sami sebe ve vztahu k ostatním. Cítíme se jim rovni ? Nebo máme pocit, že jsou důležitější než mi ? Nebo se cítíme být důležitější než ostatní ? Pokud vnímáme ostatní jako důležitější, nechceme je příliš zatěžovat a tak se radši moc nevyptáváme. Pokud si nejsme vědomi vlastní hodnoty, nechceme se otázkami ztrapnit. Pokud se cítíme důležitější, máme pocit, že všechno víme a že otázek není potřeba. V obou případech to vede opět k nedostatku informací a k vytvoření si vlastní nereálné představy. Zklamání je pak přirozený důsledek.

Jak vidíte, čakry jsou pro náš život velmi důležité. Jejich správná funkce je klíčem ke spokojenému životu. Pokud chcete zjistit, v jaké kondici jsou vaše čakry. Objednejte se na mojí čakrovou terapii zde čakrová terapie 

Přeji hezký den Ilona