Milí přátelé, vím, že je teď toho na vás hodně. Jste zmatení a máte strach. Ze všech stran na vás vyskakuje jediné slovo – koronavir .Koronavir během pár týdnů zpochybnil vše , v co jsme věřili. Nechci zde rozvíjet další z teorií o koronaviru. Co je podle mě zásadní je, co s tím máme dělat. A co s tím můžeme dělat.

Koronavir je přímý útok na naší první čakru. Na čakru života a smrti. Na čakru, která je nositelem bezpečí. Právě pocit bezpečí jsme  mnozí z nás ztratili. Je to jako když se u domu posunou základy. A právě k základům vesmír chce, aby jsme obrátili svojí pozornost.

Životy jedinců a celé naší společnosti byly postaveny na špatných základech. A když jsou špatné základy, zboří se cely celek. A přesně to se nyní děje. Nelze to změnit. Vesmír se rozhodl a my můžeme buď trvat na starém a trpět, nebo začít budovat nové.Proto vás prosím o toto :

  • nebojujte, smiřte se s koncem života, jaký jste znali
  • nehledejte viníka, žádný není.
  • .netrvejte na práci o kterou jste přišli
  • nečekejte, že se budete moci vrátit do starých kolejí

A co tedy máte dělat ? Jak už jsem psala, koronavirus útočí na naši první čakru . Pojďme si tedy projít jednotlivé oblasti, které s koronavirem souvisí. U každé je třeba si položit konkrétní otázky. Odpovězte si na ně poctivě a pokud se vám odpověď nebude líbit, začněte pracovat na změně. Vycházím z Reiki a ze svých vlastních zkušeností při léčbě kořenové čakry u mých klientů :

  • Země – Jsem ráda, že žiji na této Zemi ? Jsem ráda, ve kterém státě žiji ? Jsem spokojená s místem, kde žiji ?
  • Rasa – Jsem hrdá na svojí rasu ? Respektuji všechny aspekty mé rasy ?
  • Práce – Jsem v práci šťastná ? Je má práce potřebná pro společnost ? Dělám ji, jak nejlépe umím ? Nebo jí flákám ?
  • Bezpečí – Na čem nebo na kom stavím svůj pocit bezpečí ? Mohu hledat u svého partnera bezpečí  (  ženy, u mužů je to jinak. Muži mají pocit bezpečí vytvářet ) ?Nebo  se musím opřít o sebe sama ?
  • Život – Věřím si ? Věřím , že mám právo žít ? Jsem připravená za svůj život bojovat ? Jsem připravená svůj život chránit ? Věřím, že je můj život stejně důležitý, jako životy ostatních ?

Pokud to shrneme, máme co dohánět. Svět mířil ke globalizaci, popření národů, ras. Bylo nám vnucováno, že životy jiných jsou důležitější, než životy naše – migrace. Islamizace přímo ohrožovala naší civilizaci a my jsme se nebránili.

Není divu, že naše kořenová čakra je narušená. A to jak jedinců, tak celé společnosti. Už chápete, proč se to děje ? Mířili jsme ke svému zániku. Nechali jsme se vést našimi elitami na smrt a ještě jsem si připadali jako ti lepší.

Koronavir je způsob vesmíru, jak nám zachránit život. Je jedno, že původně to byl plán temných entit. Světlo ve své moudrosti použilo zbraň nepřítele ve svůj prospěch. Máme šanci začít znovu.

Začněte u sebe, to stačí. To my jsme společnost. Každý jedinec se počítá. Pečlivě sledujte naše politiky. Kdo z nich jede ve starých kolejí a kdo v nových ? Je to důležité. nemůžete stát mimo, nejde to. Světlo chce, abychom začali konat. To pro temnotu je naše nečinnost požehnání.

Já vím, že je vám to prezentováno naopak. Jenže i duchovno se mění. Nevěřte falešným duchovním, kteří vás vybízejí k nečinnosti. Svět se sám nezmění. Světlo koná skrze naší aktivitu. Buďte tedy aktivní, měňte, co změnit můžete.

Naučte se meditaci pro posílení kořenové čakry : http://ilonarausova.cz/meditace-pro-korenovou-cakru/

Já věřím ve vaší sílu, věřte si také.

S láskou Ilona