Dnes jsem na procházce vyfotila tento nádherný strom. Je tak krásný,  plný života. Napadlo mě. Jaký strom připomíná váš život ?

Jaký je váš strom života?

Větve stromu jsou jako lidé, které potkáváme. Některé jsou krásné, každý rok vykvetou a urodí sladké ovoce. Jiné větve po čase uvadají, až nakonec uschnou a je třeba je uřezat. Cožpak u větví, tam nám to problém nedělá, ale co v životě ?

Kolik vztahů je jako uschlá větev a přesto se jí snažíme udržet při životě. Pořád jí zaléváme, opečováváme a ona stejně dál uvadá. Kolik větví ve vašem životě plodí kyselá jablíčka ? Nedají se jíst a stejně je pořád dokola sklízíme. Kdy už řeknete dost !

Přeji vám všem, aby všechny větve vašeho života každý rok vykvetly a rodily se na nich sladké plody. Přeji vám všem, aby jste našli sílu uschlé větve odříznout. Přeji vám všem, aby váš strom života byl tak nádherný, jako strom, který jsem dnes vyfotila.