Co v tobě vězí ?

Krční čakra je průsečníkem vnitřního a vnějšího světa. Tato čakra určuje držení těla, řeč, mimiku a gesta. Tedy celkový výraz naší osobnosti.Chcete-li způsob, jakým se prezentujeme ostatním.Právě ona odráží celý náš vnitřní svět. Vnitřní svět pak určuje naše sociální a materiální zařazení ve společnosti.

Bloky na krční čakře se tvoří druhotně, tedy jako výsledek blokád v jiných čakrách. Uvedu příklad : pokud máme zablokovanou třetí čakru, kde se formuje naše osobnost,máme nízké sebevědomí. V krční čakře se toto nízké sebevědomí projeví stažením krčních svalů a strachem říkat, co si skutečně myslíme. Máme potřebu naší řeč upravovat.Náš hlas je tichý, bezvýrazný. Vyhýbáme se diskuzím, raději ustoupíme a uděláme , co se po nás chce.

Při hyperfunkci krční čakry, která je spojená s hyperfunkcí v čakře sluneční pleteně, máme co dělat s despotou. Používá řeč na to, aby ovládal, nařizoval a vládl.Často chraptí, mluví řezavým a vysokým hlasem. Má sklony k demagogii, rád diskutuje o ničem, vyvolává hádky a konflikty, rád se poslouchá

Na fyzické úrovni se blokády projevují  chrapotem, bolestí v krku, přeskakování hlasu, problémy se štítnou žlázou, koktáním,rakovinou hlasivek, u dětí poruchou růstu,