Léčba duší

Ještě před narozením si naše duše naprogramuje ideální versi našeho života. Zvolí si své životní poslání, přestavu ideální rodiny, přátel, místa, kde budeme bydlet. Naprogramuje si vše do nejmenšího detailu.

Spolu s tímto ideálem si také vytvoří překážky, které máme v tomto životě překonat. Většinou jsou to ty překážky, které jsme nezvládli v minulých životech. Situace, ve kterých jsme selhali.

Tyto překážky se nám v tomto životě zhmotňují jako neúspěch, zklamání, opakované selhávání,  opakovaný výběr nevhodných partnerů. Naše osobnost, naše charakterové vlastnosti, naše schopnosti jsou utvářeny přesně tak, abychom těmto situacím neuměli zabránit a zároveň je bez vnitřní transformace neuměli vyřešit.

Jsou schovány v našem podvědomí v podobě chybných vzorců chování. Jednoduše řečeno, naše reakce na tyto negativní události jsou chybné a nevedou k jejich vyřešení.

Mojím darem je tyto chybné vzorce nejenom najít, ale i odstranit. Průvodcem při léčbě je mi právě vaše duše. Protože jen ta ví, jaký je váš ideální stav. Odstaněním tohoto chybného vzorce a nahrazením toho správného dojde k trvalému odstranění negativní situace, která s tímto vzorcem souvisí. A tím k uzdravení příslušné oblasti vašeho života.

 

Osobní terapie

300Kč

Možnosti a cena terapie

Terapie na dálku 

200 Kč

Jak si objednat terapii ?

 

 

 

ilonarausova@centrum.cz

607 711 047