Meditace na uzdravení čakry sluneční pleteně

Meditace na uzdravení čakry sluneční pleteně posílí vaše uvědomění si sebe sama. Čakra sluneční pleteně odpovídá za naše sebevědomí a posílí schopnost prosadit se. Díky ní, se naučíte hájit své zájmy. Prostě se naučíte říkat ne, aniž by jste z toho měli následně výčitky svědomí.

Meditace na uzdravení čakry sluneční pleteně :

Najděte si klidné místo. Sedněte si do tureckého sedu, nebo na židli. Poloha v leže není pro tuto meditaci ideální. Pomalu dýchejte , dech směřujte asi dva centimetry nad pupík. tedy do místa čakry sluneční pleteně.

Vaše myšlenky nechte plout jako mraky na obloze. Nesnažte se je potlačit, jen jim nevěnujte pozornost. Nechte je přijít a zase odejít. Dále věnujte pozornost jen do místa čakry.

Jakmile budete připraveni, začněte si v místě čakry představovat bílou, zářivou kouli. Nespěchejte, pozorujte ji. Po chvíli si představte, jak se zvětšuje.Postupně naplňuje vaše útroby, až je tak velká, že přesahuje ze všech stran váš trup.

Jakmile je takto velká, zhluboka se nadechněte a jasně a zřetelně proneste “ JÁ JSEM „. Jakmile to vyslovíte, představte si, že se koule rozprskne do do všech stran co nejdále to půjde.

Důležité rady :

  • při meditaci nikdy nic netlačte násilím, je to kontraproduktivní
  • pokud vám nepůjde koule ze začátku zvětšit, nevadí- zase příště
  • nepotlačujte žádné emoce, obzvlášť ty negativní. Právě emoční reakce je ujištění, že to děláte dobře.
  • „Já jsem“ musíte vyslovit nahlas, pokud nemáte tuto čakru v pořádku, bude to pro vás divný pocit. Je to proto, že nejste zvyklý se prosazovat. Právě vyslovení“ já jsem“ ukáže světu, že jste připraveni to změnit.
  • typ – jakmile tuto meditaci budete ovládat, zkuste s vyslovením „já jsem “ zároveň poslat v duchu i nějaký záměr. Představte si, že ten záměr je v tom světle té koule a spolu s rozprsknutím ho vysíláte do světa. Mám to vyzkoušené a tyto záměry se mi velmi rychle zhmotňují.

Přeji mnoho úspěchů .

Ilona