I když se může zdát, že je to moderní nástroj , není to pravda. Umění myslet se objevuje již léta v tibetské filozofii. Přečtěte si, jaké myšlenkové vzorce nám podle Tibeťanů mohou ublížit .

  1. Pošetilé myšlenkové vzorce – jsou to vzorce, které vedou k nerealistickému optimismu. Optimismus je na místě, ale pokud je ho příliš mnoho , je výrazem nevyvážené energie. Příliš optimističtí  lidé jsou tvůrci nereálných projektů. Přitom v hloubi duše tito lidé vnímají, že jejich plány nemají pevný základ. To vede k vnitřnímu boji a následné frustraci, to vede k emočnímu vyčerpání. Tito lidé pak propadají často pocitu neporozumění a osamělosti, úzkostem.
  2. Myšlenkové vzorce, kdy se upínáme na duchovní , umělecké nebo náboženské aktivity za současného popírání materiálního světa, vlastních kulturních základů a jejich vlivů – tento škodlivý vzorec myšlení je dnes velmi častý u lidí, kteří usilují o duchovní probuzení. Duchovní transformace vždy vychází  z naší vlastní kultury, z materiálního světa ve kterém žijeme. Je hloupost to popírat. Toto myšlení vede k odsuzování druhých, popírání reálného světa. Tito lidé mohou ochořet duševními chorobami, nádory všech typů , potížemi se zuby , nemoci očí .
  3. Myšlenkové vzorce, které se soustředí jen na peníze a kariéru – starost o peněžní zisk, materiální prožitky nazývají Tibeťané pomalou cestou k sebevraždě. Označují ho termínem “ rozvod s vlastním životem “ . Tito lidé mají stanovenou jakousi normu na život a tlačí do této normy sebe i ostatní, Vnímají sebe i ostatní zúženě, jen skrze materii, kterou vlastní ( auto, dům, oblečení….) Často však při dosažení cíle necítí žádné uspokojení. Takto myslící lidé jsou náchylní k artrózám, revmatismu, dně, Parkinsonově nemoci, nervovým onemocněním, nádory jater a žlučníku.
  4. Myšlenkové vzorce, kdy je dotyčný postižen obsesí z vlastní tělesnosti a sexuálních aktivit – tito lidé se nachází v emoční a duchovní slepé uličce. mají nedostatečné vazby jak k vlastním duchovním energiím, tak ke svému okolí. proto se zaměřují na své tělo a na sex. Tady se snaží o zvýšení své energie a hledají v tělesnosti pocit uspokojení. Tito lidé často trpí depresemi, osamělostí, nemoci svalově-kosterní soustavy.

Jak vidíte, vzorce, které popsali Tibeťané lze nalézt i v dnešní moderní společnosti. Je zajímavé, že některé principy platí vždy, v každé společnosti a v každé době.