Rovnost ras je v současnosti velkým tématem. Je také velmi často zneužívána. Téma rovnost ras slouží elitářům k tomu, aby vyvolávali nenávist na všech stranách a u všech ras. O skutečnou rovnost jim však ve skutečnosti nejde.Jde jim jen o udržování napětí . Vyvolávání viny na straně jedné a na druhé straně pocitu oprávněnosti msty.

Naštěstí bitva probíhá i na daleko vyšších úrovních. Na úrovni světla a tmy. Od roku 2012 světlo převzalo vládu nad Zemí a postupně ruší a napravuje paradigmata zla. Mezi těmito starými zákony zla byl i program rasismu. A to u všech ras. Minulý týden však světlo vyhrálo další bitvu a to právě z pohledu rovnosti ras.

U černé rasy byl zrušen program ukřivděnosti. Černá rasa nyní bude moci převzít zodpovědnost za svůj život. To jí v minulosti nebylo dovoleno. Bude se tak dít na osobní, ale i na národní, státní a celosvětové úrovni. U bílé rasy byl pak zrušen pocit viny. Již nebude ochotna jednat z pocitu vyvolávané viny.

Od této chvíle již zlu a těm, co mu slouží, nebude procházet zneužívání rovnosti ras, jako nástroje k rozdmýchávání sporů, vyvolávání válek a kolonizaci národů a států.  Samozřejmě jedná se o proces. Přesto vás světlo prosí, ať už do těchto bitev nevstupujete na osobní úrovni. Konečnou rovnost pak nastolí nově příchozí generace. Nově narozené děti již nebudou nést zátěž rasismu. Skutečná rovnost ras pro novou generaci bude samozřejmost.

S pozdravem archanděl Ezechiel ( více o  Ezechiel )

S úctou Ilona