Stará žena si koupila malou jabloň. Zasadila ji, měla z ní radost. Jenže pak se o ní začala bát. První dva roky se bála, že jabloň zaschne, nebo zmrzne. Nestalo se. Třetí rok jabloň vykvetla. Bála se, že květy zmrznou. Nezmrzly. Objevily se první malá jablíčka. Bála se, že je zničí kroupy. Nezničily. Jablíčka rostla, byla krásně zelená. Bála se, že nebudou dost sladká, když jsou tak zelená. Jablíčka zčervenala. Když byla červená, bála se, že budou mít příliš tvrdou slupku. Nemají.

Tou ženou je moje maminka. Celé tři roky se trápila něčím, co se vůbec nestalo. Můj otec, se celé tři roky díval na stejnou jabloň a těšil se na dobrá jablíčka.