Od 2. stupně zasvěcení se používají při léčbě Reiki tři symboly.Síla těchto symbolů zlepšuje působení Reiki. Symbol HS umožňuje působení na dálku, navázání kontaktu s jiným bytostmi všeho druhu, situacemi mimo aktuální prostor a čas. Symbol CR umožňuje nasměrovat silový proud Reiki a symbol SHK slouží k mentálnímu léčení.Co je to vlastně symbol ? A je v nich ukrytá síla ?

Symbol představuje kompletní zkušenost. Tato zkušenost je zkrácena, zjednodušena a převedena do abstraktní podoby- symbolu. Pomocí symbolu můžeme  zadat nějaký pokyn např. koncentrovat léčivou sílu.

Existují dvě velké skupiny  symbolů. V první jsou zahrnuty symboly převzaté z přírody– Měsíc, Slunce, had . V druhé skupině jsou symboly uměle vytvořené – mandaly, symboly Reiki, mantry.

Symboly slouží jako předobraz nejvyšší reality. Lidstvo se snaží tyto symboly pochopit pomocí logicky operujícího rozumu, to je ale možné jen částečně. Většina symbolů obsahuje i iracionální složku. Tyto části  symbolu vychází z prožitků rozšířeného vědomí. Tuto část symbolů lze vnímat a chápat pomocí intuice a pocitů.

Je tedy zřejmé, že k úplnému pochopení symbolů potřebujeme jak svůj rozum, tak i intuici a pocity. Pokud porozumíme symbolu celou svou bytostí, dokážeme použít sílu v symbolu ukrytou.

To mě přivádí k absurdnímu boji, který v sobě mnozí z nás vedou. Boji mezi rozumem a city. Mnozí uvěřili lži, která je nám prezentována zástupci racionálního nebo duchovního světa. Každý obhajuje a staví na pomyslné první místo buď rozum nebo cit. jenže k úplnému pochopení je potřeba obojího.

Ukončete ten boj rozumu a citu. Místo boje se naučte, který nástroj a kdy používat.To je ta správná cesta. Boj nikdy nevede k uzdravení. k uzdravení vede cesta pochopení všech darů, které jsme dostali. Naučení se rozpoznávat, kdy jaký dar použít. Kdy je čas rozumu a kdy je čas pro city.

Léčba Reiki je jednou z cest. Pomůže vám pochopit sebe sama. Objevit v sobě všechny schopnosti, všechny dary, které jsme při narození dostali. Mnoho klientů ke mně přichází rozerváni právě tímto bojem. Mají pocit, že musejí nějaké části sebe sama odmítnout, potlačit, vylepšit.Ale to nelze, místo toho je třeba každou část sebe sama přijmout a objevit sílu, která je v té části ukrytá. K tomu nám slouží právě jednotlivé symboly Reiki.

Symboly Reiki

Symbol CR

Symbol CR je vstupní brána k Reiki. Je jakýmsi vypínačem, který zapíná léčivou energii a zesiluje ji. Působí na naše fyzické tělo, je začátkem léčení. Je spojen se žlutou barvou a se Zemí. Pomáhá léčiteli přesně nasměrovat, kam má energie Reiki proudit.

 

Symbol SHK

Hlavní funkcí symbolu SHK je mentální léčení. Rozpouští škodlivé vzorce jednání v mentální úrovni, které nepříznivě ovlivňují život člověka. Nahrazuje je smysluplnou orientací na přítomný okamžik.Uvolňuje negativní emoce a nahrazuje je pozitivními. Osobně považuji tento symbol za klíčový při léčení mých klientů.

 

Symbol SH

Tento symbol nám umožňuje poslat energii Reiki na velkou vzdálenost. A to jak prostorovou, tak i časovou. Rozšiřuje naše vědomí, osvobozuje nás od omezení, která jsme si nastavili. Rozpouští karmu. Je známo, že všechny nepříjemné události v našem životě mají souvislost s minulými životy. Osvobozením se od karmy získáváme možnost vědomě tvořit novou realitu.

 

 

Tak uvěřili jste v sílu symbolů Reiki ? Pokud ano kontaktujte mě (ilonarausova@centrum.cz)  a začneme společně uzdravovat váš život a tvořit si realitu, která lépe odpovídá vašim potřebám a představám.